Fam. Våland overtok driften av ridesenteret på Tegle 1. september 2011.
Vi har 9 islandshester - fra unghester til voksne ridehester. Du kan lese mer om de på hjemmesiden vår.

Veronica er den aktive i familien. Hun deltar aktivt på stevner som arrangeres av Isafold eller andre islandshestforeninger.
Tor kjører henger og skal være anlegg ansvarlige på ridesenteret.
Eva følger også med på stevner og skal være administrasjonsansvarlig for senteret.

Eva og Tor er ellers aktiv i islandshestmiljøet. Eva har vært med i 6 år i Isafolds styre men gikk av i år 2015.
Tor og Eva har vært ansvarlige for pinsestevnet til NIHF. Eva som sekretariatansvarlig og Tor som stevneleder. 2012 trakk Tor seg da han ble valgt inn som leder for Norsk Islandshest forening (NIHF). Han satt ca. 1 år.
Eva trakk seg fra Pinsestevnet i 2014 etter mange frivillige år, ble ca. 9 år.
 
Utdannelse:
Veronica og Tor har tatt hestekunnskapskurset I og II.
I tillegg er Veronica B-instruktør. Ønskes det kurs så stiller hun opp 🤩
Det er bare å avtale.
I tillegg har hun tatt utdanningen som dommer.

Ønsker du å snakke med oss er våre mob.nr.:
- Veronica 951 99 884
- Eva 991 61 889
- Tor 907 63 760