Våre priser er inkl. foring 3 ganger daglig med utslepp og event. innslepp viss du ikke kan en dag.
I prisen er det inkl. 4 spønesekker i måneden. Trenger du flere kan du kjøpe av oss.

Vi ønsker at du er med på helgevakt ordningen. Den blir fordelt mellom alle oppstallatører. Den starter fredag kveld til og med søndag lunsj.
Vi overtar søndag kveld. Hvor ofte vakthelgen er, er avhengig av hvor mange som står oppstallet. Eks. er det 10 hester utenom våre blir vakten hver 10 uke.

Pris for stor hest:
* Pr. boks kr 3600,- inkl. 4 spønesekker pr mnd. og 10 kg høy pr. dag
* Kr. 4,- pr. kg høy utover de 10.
* Kr. 2100,- betales når hesten står på sommerbeite. Brukes høy og spøne betales  det for bruken av dette.

Pris for islandshest/ponni:
* Pr. boks kr. 2800,- inkl. 4 spønesekker pr. mnd og 7 kg høy pr. dag
* Kr. 2100,- betales når hesten står på sommerbeite.

Sommerbeite er fra 1. juni til og med 1. september.

Pris på sommerbeite for våre oppstallatører er kr 500,- pr mnd.

Her kan du slappe av i rytterstua