Om anlegget

Anlegget består av stall, ridehall, utebane, luftegårder og beiter.

Stallen inneholder 20 bokser, vaskespilt med varmt og kaldt vann, salrom, skifterom,  lagringsplass for utstyr og stor rytterstue med kjøkken.

Ridehallen er 20X40 m. med tribune og oppbevaring av hindermateriell.

Utebanen er 30X60 m. med utelys.

Luftegårdene er store og på sand (9m x ca. 25m), inngjerding er med strøm.

Sommerdagbeite følger også med.

Ridehallen

Boksene

Boksene er store 3 x 3 m.
Totalt er det 20 stk. bokser fordelt med 10 og 10 i hver ende.
Islandshestene står i den ene delen og de store hestene står i den andre delen.
I midten er det vaskespilt, dør ut til utekve, inngang til rytterstuen, salrom.

Boksene - sett fra den ene enden til den andre, totalt 20 stk.

10 stk. bokser

Rytterstua